Umowa Lombardowa

Poniżej przedstawiamy przykładową i zarazem typową umowę lombardową stosowaną w naszych punktach.

www.TELKOMIS.pl     ul. Piotrowskiego 21    85-098 Bydgoszcz     tel.: 052-322-81-80 / 606-852-789
ID: 15894 Umowa LOMBARDOWA zawarta w dniu: 17-11-2011
pomiędzy Pożyczkobiorcą: Kowalski Jan
nr dow. osobistego: WYJ 290399
a Pożyczkodawcą: Bydgoskie Zasoby Internetowe Marcin Haponiuk
ul. Piotrowskiego 21    85-098 Bydgoszcz   NIP: 554-166-40-56
Pożyczkodawca udziela Pożyczkobiorcy pożyczki złotówkowej w gotówce w kwocie: 1 100.00
  (słownie: jeden tysiąc sto złotych i zero groszy)
Na okres od: 17-11-2011 do 30-11-2011  (razem 14dni)
W skład kwoty zwrotu pożyczki wchodzi wartość pożyczki oraz ustawowe odsetki (0,06%/dzień): 9.24 zł
Opłaty umowne za wycenę i przechowywanie towaru: 144.76 zł
RABAT: 54.00 RAZEM do zwrotu: 1 200.00
Jako zabezpieczenie zwrotu pożyczki i należnych odsetek Pożyczkobiorca pozostawia następujący depozyt:
(kategoria Laptopy) samsung rv511-s05
stanowiący własność Pożyczkobiorcy i wolny jest od wad fizycznych i prawnych i nie jest obciążony prawem innych osób, firm czy instytucji.
Nie dopuszcza się zwłoki w zwrocie pożyczki. Nierozliczenie pożyczki w terminie jest równoznaczne z zerwaniem umowy przez pożyczkobiorcę, co powoduje automatyczne przeniesienie prawa własności do złożonego depozytu z pożyczkobiorcy na pożyczkodawcę.
Pożyczkodawca nie ponosi odpowiedzialności za towar (przedmiot zastawu) pozostawiony w lombardzie a w przypadku kradzieży z włamaniem do lombardu i zaboru ww. towarów będących zastawem, pożyczkobiorca nie będzie rościł żadnych praw. Istnieje możliwość ubezpieczenia zastawu, ale koszty te ponosi pożyczkobiorca.
Pożyczkobiorca zapoznał się z warunkami niniejszej umowy i zobowiązał się do zwrotu pożyczonej kwoty wraz z należnymi odsetkami ustawowymi i umownymi – przeznaczonymi na wycenę i właściwe zabezpieczenie i przechowywanie towaru, o których mowa w niniejszej umowie.
podpis Pożyczkobiorcy: podpis Pożyczkodawcy:


.................................


.................................

Umowa lombardowa określa pożyczkodawcę oraz pożyczkobiorcę wraz z numerem dowodu osobistego, kwotę udzielonej pożyczki, datę zawarcia umowy oraz termin zwrotu gotówki. Kwota do zwrotu zawiera kwotę pożyczki plus odsetki ustawowe w wysokości czterokrotności stopy lombardowej oraz opłaty umowne za wycenę i przechowanie towaru.

Większość udzielanych pożyczek lombardowych opiewa na niskie kwoty przez co wkład pracy włożony w obsługę pojedynczej transakcji jest zbyt duży w stosunku do naliczanych odsetek dlatego stosowane są dodatkowe opłaty za wycenę i przechowanie towaru. Wycena bardzo często pochłania znaczną ilość czasu albowiem wartość każdego przedmiotu trzeba szacować indywidualnie według jego stanu fizycznego, atrakcyjności, popularności i notowań podobnych przedmiotów na aukcjach internetowych. Do tego dochodzi pobieżne bądź wnikliwe sprawdzenie stanu technicznego. Wszystkie te czynności są niezbędne do przeprowadzenia udanej transakcji w której pożyczkodawca jest zabezpieczony przez towar o wartości rynkowej z lekkim zapasem pokrywającym należność wraz z odsetkami, natomiast pożyczkobiorca jest usatysfakcjonowany możliwie wysoką pożyczką za przyniesiony zastaw.

Dodatkowe pole określa wysokość rabatu. Nasi stali klienci z reguły otrzymują 30% rabatu natomiast na pożyczki powyżej 5 tys. zł udzielamy rabatu 50%.

Poniżej zamieszczamy pliki z umowami lombardowymi do pobrania oraz inne umowy przydatne w działalności lombardowej:

   Czysta umowa lombardowa Telkomis punkt Piotrowskiego
   Czysta umowa lombardowa Telkomis punkt Świętojańska
  Czysta umowa kupna-sprzedaży Telkomis punkt Piotrowskiego
  Czysta umowa kupna-sprzedaży Telkomis punkt Świętojańska
     
joomla template

Sklep 1

ul.Piotrowskiego 21
85-098 Bydgoszcz
czynne (Pn - Pt od 1000 do1800)
tel. stacjonarny: 52 322-81-80
kom1: 503-602-505 (Kasia)
kom2: 606-852-789 (Marcin)

Sklep 2

ul. Świętojańska 2
85-077 Bydgoszcz
czynne (Pn - Pt od 1000 do 1800)
tel. stacjonarny: 52 321-22-64
kom1: 508-418-052 (Tomek)
kom2: 502-236-586 (Paweł)

Konta bankowe

Bydgoskie Zasoby Internetowe Marcin Haponiuk
Konto w Banku Zachodnim WBK:
82 1090 1072 0000 0001 1598 6394
Konto Inteligo: 
50 1020 5558 1111 1181 4280 0030

Aukcje allegro

Listę aktualnie wystawionych przedmiotów na aukcjach można obejrzeć klikając poniższy link:
Link do naszych Aukcji Allegro
Nick telkomis_pl
Link do naszych ofert na OLX